หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วม

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมและหมายเลขสอบถามข้อมูลน้ำท่วมต่าง ๆ
1. ศูนย์รับบริจาคสิ่งของโคราช
 
          - หากต้องการบริจาคสิ่งของ ให้ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ
 
          - ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 หรือโอนมาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา" เลขบัญชี  301-0-86149-4
 
  2. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา
 
          - สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-342652-4 และ 044-342570-7
 
  3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
 
          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
          - ทางโรงพยาบาลมีความต้องการน้ำดื่มบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ง รวมทั้งของใช้เบ็ดเตล็ดผู้ป่วย เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจำนวนมาก
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา" เลขที่บัญชี 301-3-40176-1
 
  4. กรมอุตุนิยมวิทยา
 
          - เว็บไซต์ tmd.go.th
 
          - สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร (AM 1287 KHz) โทร. 02-383-9003-4, 02-399-4394
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา (FM 94.25 MHz)โทร. 044-255-252
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก (FM 104.25 MHz) โทร. 055-284-328-9
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ระยอง (FM 105.25 MHz) โทร. 038-655-075, 038-655-477
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ภูเก็ต (FM 107.25 MHz) โทร. 076-216-549
 
          - สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร (FM 94.25 MHz) โทร. 077-511-421
 
  5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
          - เว็บไซต์ disaster.go.th
 
          - สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784
 
          - ขบวนช่วยเหลือน้ำท่วมออกเรื่อย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปที่ น้ำ, ยาแก้ไข้, เสื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6 แผนที่คลิกที่นี่
 
  6. กรุงเทพมหานคร
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่าการกทม.1 (เสาชิงช้า), ศาลาว่าการกทม.2(ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯ 50 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858
 
  7. สภากาชาดไทย
 
          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สภากาชาด
ไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" เลขที่บัญชี 045-3-04190-6 แล้วแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ สำนักงาน
การคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมาย
เลขโทรศัพท์ 02-256-4066-8
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้เลี้ยวตรงแยกอังรีดูนังต์ เมื่อเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ให้ชิดซ้ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆถนน (ทางด้านพระราม 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็นวันหยุดราชการ ต่อ 1302 , 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976
 
          - สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ http://www.rtrc.in.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  02-251-7853-6 , 02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุดธารน้ำใจ  หรือช่วยขนพวกข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า ต้องการผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถยกของหนักได้ (เพราะงานค่อนข้างหนัก และต้องยกของหนัก) เป็นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการกำลังพล จะโทรศัพท์ไปติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของหรือไม่ เป็นราย ๆ ไป
 
          รายการชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย (สภากาชาดไทย) 1 ชุด ประกอบด้วย
 
          1.  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  จำนวน  30 ซอง
 
          2.  ปลากระป๋อง  จำนวน  6  กระป๋อง
 
          3.  ผักกาดดอง  จำนวน  6  กระป๋อง
 
          4.  ปลาราดพริก  จำนวน  6  กระป๋อง
 
          5.  ข้าวหอมมะลิกระป๋อง 150 กรัม  จำนวน  6 กระป๋อง
 
          6.  น้ำพริก  จำนวน  2  กระปุก
 
          7.  ไก่ทอดกระเทียม  จำนวน  2  กระป๋อง
 
          8.  เครื่องดื่มช็อคโกแลตผง 3 in 1 (1X6 ซอง)  จำนวน  2  ถุง
 
          9.  ข้าวสาร (5 กิโลกรัม)  จำนวน  1  ถุง
 
          10.  โลชั่นกันยุง  จำนวน  1  ขวด
 
          11.  เทียนไข (1X2 เล่ม)  จำนวน  1  กล่อง
 
          12.  ไฟแช็ค  จำนวน  1  อัน
 
          13.  กระบอกไฟฉายพร้อมถ่าน  จำนวน  1  ชุด
 
          14.  ยาสามัญประจำบ้าน  จำนวน  1  ชุด
 
          15.  ยาแก้น้ำกัดเท้า  จำนวน  1  หลอด
 
          16.  เกลือไอโอดีน  จำนวน  1  ถุง
 
          17.  ถุงขยะสีดำ ขนาดเล็ก  จำนวน  1  แพ็ค (6 ใบ)
 
          18.  ถุงขยะสีดำ ขนาดใหญ่  จำนวน  1  แพ็ค (6 ใบ)
 
  8. กองบัญชาการ กองทัพไทย
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ (อาคาร 6) ตลอดเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-1500
 
  9. ศูนย์รับบริจาคเงิน-สิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเนชั่น
 
          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-338-3333 และ 02-338-3000 กด 3
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "บมจ.เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 095-2-71929-7 
 
  10. สถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 + ครอบครัวข่าวช่อง 3

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีโทรทัศน์สี่ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 และสามารถช่วยบรรจุหีบห่อได้ที่หน้าอาคารได้เลย แผนที่คลิกที่นี่
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระราม 4 อาคารมาลีนนท์ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "ครอบครัวข่าว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม53" เลขที่บัญชี 014-3-00368-9

          - สามารถพิมพ์ข้อความ namjaithai แล้วส่ง sms ไปที่หมายเลข 4567899 ได้ทั้งเครือข่าย AIS, DTAC ครั้งละ 10 บาท

  11. สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ หน้าสถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า  แผนที่คลิกที่นี่

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทัพบก โดยททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 021-2-69426-9

12. ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ที่โคราช รายการเช้าข่าวข้น+อสมท.

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 1 ตึกอสมท. ถ.พระราม9 เช่น อาหารแห้ง, เรือ, ผ้าอนามัย, ไฟฉาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6000 ที่อยู่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)‎ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 แผนที่คลิกที่นี่
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก ชื่อบัญชี "อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 015-0-12345-0 สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-245-0700-4
 
  13. กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 NBT
 
          - สื่อวิทยุและโทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ จะเป็นสื่อกลางรายงานสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัย และเป็นจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ชื่อรายการ "ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" โดยยกเลิกผังรายการเดิมทั้งหมด 
 
          - สำหรับการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-275-2053 แผนที่คลิกที่นี่
 
 
  14. สน.ประชาชน ทีวีไทย รับแจ้งข้อมูลน้ำท่วม และร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 
          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-1385-7, 02-791-1113 หรือ people@thaipbs.or.th สามารถไปบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง, ข้าวของเครื่องใช้ ได้ที่ ตึกชินวัตร3  แผนที่คลิกที่นี่

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 020-2-69333-2

  15. จส. 100

          - สอบถามน้ำท่วมถ.มิตรภาพ ที่แขวงการทางต่าง ๆ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-242-047 ต่อ 21, 044-212-200, 037-211-098, 036-461-422, 036-211-105 ต่อ24
 
  16. มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" บัญชีเลขที่บัญชี 111-3-90911-5 บริจาคผ่าน ATM / สาขา SCB ไม่เสียค่าโอน
 
  17. ธนาคารออมสิน
 
          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน บัญชีประเภทเผื่อเรียก ชื่อบัญชี "ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 0-2888888888-1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นกรณีพิเศษไว้แล้ว
 
  18. โรงแรมดุสิตธานี
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือพี่น้องที่น้ำท่วม ได้ที่โรงแรมดุสิตธานี ในวันพุธที่ 20 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น.
 
  19. มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
 
          - รวบรวมสิ่งของบริจาค ช่วยเหลือพี่น้องที่น้ำท่วม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-465-6165
 
  20. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 
          - สอบถามการเดินรถไฟได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1690
 
  21. ติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 
 
          - ติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1669
 
  22. บริษัทขนส่ง
 
          - สอบถามการเดินรถได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1490
 
  23. สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7
 
           - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สถานีโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 7 ซ.พหลโยธิน 18/1

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต ชื่อบัญชี "7 สีช่วยชาวบ้าน" เลขที่บัญชี 001-9-13247-1 
 
 
  24. มูลนิธิซีเมนต์ไทย
 
          - สามารถบริจาคอาหาร ผ้าอนามัย กางเกงในกระดาษ กระดาษทิชชู ถุงขยะ เทียนไข และไฟแช็ค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-586-3415

  25. จุดรับบริจาคของคนเสื้อแดงกลุ่ม Red Cyber
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หน้าแฟชั่นมอลล์ (จอดรถข้างหน้าได้เลย) และบิ๊กซีลาดพร้าว ชั้น 5 ที่สถานีเอเชียอัพเดท

  26. DTAC
 
          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ DTAC อาคารจามจุรีแสควร์ ถึงวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2553

  27. มูลนิธิกระจกเงา

          - สามารถไปบริจาคข้าว สาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม และยารักษาโรค ช่วยเหลือพี่-น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา (สนง.กรุงเทพ)  8/12 ซ.วิภาวดี44  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   แผนที่คลิกที่นี่

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ชื่อบัญชี "มูลนิธิกระจกเงา" เลขที่บัญชี    000-0-01369-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  087-274-9769 (เอ), 02-941-4194-5 ต่อ 102 (เอ,สุกี้)
 
 
28. กรมทางหลวง

          - สายด่วนกรมทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1586 สอบถามข้อมูลน้ำท่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          - สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6530, 02-354 -6668-76 ต่อ 2014 ,2031

          - ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6551

          - ตำรวจทางหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 1193

29 . องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

          - สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1490 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในบริจาคสิ่งของ

30 . ศูนย์ กทม.

          - ติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมในเขตกรุงเทพฯ ได้ที่สายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1555 และ 02-248-5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

31. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-590-9554, 02-590-9559 และ 02-950-9557

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ชาว กฟภ. รวมใจช่วยผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 073-1-09891-9

32. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ถึง วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

33. สถานีโทรทัศน์ SpringNews

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรังสิต บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "ร่วมมือร่วมใจเพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่บัญชี 196-0-75084-0


34.มูลนิธิ 1500 ไมล์

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิ ๑๕๐๐ ไมล์" เลขที่บัญชี 991-2-01500-6

          - สามารถร่วมเดินทางเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในพื้นที่กับมูลนิธิ 1500 ไมล์ โดยการพายเรือคายัคเข้าพื้นที่ประมาณ 30 ลำ กำลังต้องการอาสาฯ ร่วมภารกิจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @1500miles สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัท หมายเลขโทรศัพท์ 089-489-9116

35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - พร้อมช่วยเหลือน้ำดื่ม, รถหกล้อ, รถแทรกเตอร์, รถขุด-ตักดิน หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044-224-081-5 ,044-224-000

36. สำนักผู้แทนการค้าไทย

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ห้อง 204 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-4000 ต่อ 4549, 4597 และ 4545

37. กระทรวงสาธารณสุข

          - ติดต่อสายด่วน หมายเลขโทรศัพท์ 1323 และ 1667 รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต

38. ไปรษณีย์ไทย

          - สามารถไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

39. พุทธมณฑล

          - สามารถไปบริจาคสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุที่ประสบภัยน้ำท่วม ได้แก่ เครื่องอัฐบริขาร ได้ที่อาคารหอสมุด พุทธมณฑล

40. วุฒิสภา

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-1777-8 หรือสายด่วนวุฒิสภา หมายเลขโทรศัพท์ 1102

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "วุฒิสภารวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" เลขที่บัญชี 189-0-07706-1

41. โรงพยาบาลศิริราช

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

42. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์อาสาสมัคร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-570-3693, 086-943-4988 และ 089-723-5235


43. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" เลขที่บัญชี 401-6-36319-9

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขาสาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" เลขที่บัญชี 046-2-44777-2

          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-1902, 02-282-9596 หมายเลขโทรสาร 02-281-1423

44. รัฐบาลไทย

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี" เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-4130 หมายเลขโทรสาร 02-282-5296

45. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จังหวัดเชียงใหม่

          - สามารถบริจาคเงินไปได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่" เลขที่บัญชี 547-0-37532-3 เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ต.ค. 2553
 
* ช่วยตรวจสอบเลขที่บัญชีกันก่อนที่จะทำการโอนใดๆป้องกันพวกมิฉาชีพที่คอยฉวย โอกาศ ถ้าไม่แน่ใจกรุณาโทรติดต่อสอบถาม  ถ่ายเอกสารการโอนเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะค่ะ  พวกมารมันเยอะ*
 
ขอบคุณที่มา....kapook.com